Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij

Akademia Młodego Obywatela

         


AKADEMIA MŁODEGO OBYWATELA


1. Uczestnicy - dla kogo przeznaczony jest program.

    Program „Akademia Młodego Obywatela” adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. W życiu młodego człowieka szczególną rolę przypisuje się umiejętności rozumienia otaczającego go świata, dostrzeganie zachodzących w nim związków i współdziałania z innymi. Jednak wielu osobom z trudem przychodzi nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia czy konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Zakładając, że uczestnictwo w działaniach grupy rozwija zdolność radzenia sobie z problemami psychologicznymi i społecznymi realizujemy wakacyjny program socjoterapeutyczny, którego motto brzmi: „Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

2. Cele Programu i Zawartość Programowa.
 

    Głównymi celami programu „Akademia Młodego Obywatela” jest poszerzanie świadomości obywatelskiej młodych osób, nabycie umiejętności współdziałania z innymi i przekonania o własnej wartości oraz przyswojenie postaw prospołecznych. Jest to program socjoterapeutyczny, zatem na bardziej szczegółowym poziomie cele można podzielić na trzy, wzajemnie uzupełniające się grupy: cele edukacyjne, terapeutyczne i rozwojowe.

    Cele edukacyjne pozwalają uczestnikom zdobyć wiedzę na temat rzeczywistości społecznej oraz sposobów radzenia sobie z aktualnymi problemami. Obejmują:
• nabycie podstawowych informacji dotyczących państwa, obywateli i demokracji,
• zapoznanie z podstawowymi formami aktywności obywatelskiej,
• uświadomienie własnej roli w społeczeństwie,
• zwiększenie świadomości dotyczącej obowiązków i praw młodego człowieka,
• uświadomienie aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych,
• przyswojenie i docenienie roli reguł i norm grupowych,
• nabycie wiedzy na temat emocji, ich funkcji i sposobów wyrażania oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami,
• poznanie sposobów świadomego, wolnego od agresji radzenie sobie z konfliktami.

    Cele terapeutyczne koncentrują się wokół tworzenia możliwości odreagowania emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu, niepowodzeń szkolnych czy innych nieprawidłowych doświadczeń społecznych. Korekcyjne doświadczenia uzyskiwane podczas zajęć prowadzą do zmiany sądów poznawczych i wzorców zachowań uczestników. Cele terapeutyczne obejmują:
• budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
• zaspokojenie potrzeby bycia ważnym,
• nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji,
• nabycie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi.

    Cele rozwojowe odnoszą się do nabycia podczas zajęć postaw i umiejętności społecznych przydatnych w konstruktywnym wyrażaniu siebie i radzeniu sobie z trudnościami, które służyć będą rozwojowi społecznemu i osobistemu. Należą do nich:
• wzmacnianie zachowań prospołecznych,
• zwiększenie reaktywności na świat zewnętrzny,
• zwiększenie empatii,
• poznanie własnej podatności na wpływy innych osób,
• rozwój twórczego myślenia,
• nabycie umiejętności współdziałania z innymi i odczuwanie radości z wykonanego zadania.

3. Realizacja Programu.

    Program „Akademia Młodego Obywatela” realizowany jest podczas wyjazdów wakacyjnych przez doświadczonych psychologów/pedagogów, którzy ukończyli specjalistyczny kurs w PTKraj. - Lubuskiej Szkole Pedagogiczno - Krajoznawczej. Zawiera gotowe scenariusze zajęć, które są modyfikowane tak, aby w pełni wykorzystać potencjał uczestników oraz adekwatnie korygować nieprawidłowe zachowania. Treści programowe przekazywane są w zróżnicowanej formie zintegrowanej z całym programem kolonii. Oznacza to, że oddziaływania socjoterapeutyczne włączone są w naturalny sposób również w zajęcia kulturalne, turystyczne czy rekreacyjno-sportowe prowadzone przez specjalistyczną kadrę programową i wychowawczą (instruktorów kulturalno-oświatowych, pilotów turystycznych, instruktorów sportowych i wychowawców).

4. Zakładane Efekty.

    Jeśli istnieje potrzeba zajęcia grupowe uzupełniane są spotkaniami indywidualnymi z psychologiem lub pedagogiem. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zarówno zaspokojenie uniwersalnych potrzeb dzieci, jak i reagowanie na specyficzne problemy utrudniające integrację z grupą, uczestnictwo w zajęciach czy po prostu zdobywanie ciekawych wakacyjnych doświadczeń.

5. Praca Psychologa.

    Psycholog/pedagog uczestniczy czynnie w życiu kolonii spędzając czas z dziećmi i dostarczając wsparcia merytorycznego pozostałej części kadry.