Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij

Opis Programów Dodatkowych

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW DODATKOWYCH

 
  JA i TY - zawsze bezpieczni
O Programie

Stanowi on dla dziecka realne wsparcie na drodze do dorosłego życia. Niezwykle ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci samodzielności i dbania o własne bezpieczeństwo, pamiętając o tym, że małe dziecko nie potrafi przewidzieć skutków podej­mowanych działań.

Główne
Założenia

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i wiedzy u dzieci w zakresie unikania zagrożeń w życiu codziennym.

Zakładane
Efekty

Nauka prawidłowego zachowania się i reagowania w sytuacjach zagrożenia - w górach, nad morzem i w lesie.

Liczba
Godzin
6 - 8 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

         

Survival
O
Programie

Uczy on samodzielności. Uczestnik nabywa wiedzę o tym jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, czyli „wyjścia z sytuacji bez wyjścia”.

Główne
Założenia

Pomoc dziecku w poznaniu siebie samego, swoich możliwości i ograniczeń, mocnych oraz słabych stron. Nauka prawidłowego zachowania się i reagowania w sytuacjach zagrożenia - w górach, nad morzem i w lesie. Zakres programu to: sygnalizacja alarmowa, zdobywanie wody i uzdatnianie wody do picia, rozpalanie ogniska, wyznaczanie stron świata bez kompasu, sposoby wzywania ratunku, jak przewidzieć zmianę pogody, szałas i schronienia, pomiary odległości w terenie i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Zakładane
Efekty

Opanowanie technik i umiejętności „szkoły przetrwania”. Ponadto każdy uczestnik: nauczy się męstwa, wytrwałości, walki z przeciwnościami, odkryje swój potencjał, nauczy się pracy w zespole i komunikacji w grupie.

Liczba
godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

           

10 w skali Beauforta
O
Programie

Jest to program dla dzieci kochających wodę, ekscytujący i bogaty w różnego rodzaju opowieści, zabawy pokazujące praw­dziwe marynarskie i żeglarskie życie na wodzie.

Główne
Założenia

Uczestnicy poznają podstawy szkolenia marynarskiego/żeglarskiego oraz zdobędą wiedzę z zakresu geografii morskiej i przyrody.

Zakładane
Efekty

Poprzez prezentację pracy „ludzi morza” umożliwienie wyboru ścieżki kształcenia się w zawodach marynarskich.

Liczba
Godzin
6 - 8 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

Młody Artysta
O
Programie

Wiadomo, iż sztuka rozwija wiele sfer w życiu człowieka - zaczynając od wyobraźni, inteligencji poprzez wychowanie, rozwój osobowości i uczuć. Własna twórczość uspokaja dziecko, daje odprężenie i pozwala rozładować się emocjonalnie.

Główne
Założenia

Poprzez ciekawą i zróżnicowaną ofertę artystyczną i zabawy rozwijane są zdolności manualne, wyobraźnia i percepcja podopiecznych.

Zakładane
Efekty

Nabycie umiejętności plastycznych, malarskich i manualnych. Uwieńczeniem zajęć są wystawy, wernisaże, na których „młodzi twórcy” prezentują na forum swoje talenty i prace.

 Liczba
Godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Wolontariat
O
Programie

Promocja idei wolontariatu. W oparciu o przedstawianą problematykę kształtuje się aktywność obywatelską młodego człowieka.

Główne
Założenia

Zadania i konkursy inspirują wychowanków do podejmowania działań, połączonych z pomocą innym.

Zakładane
Efekty

Zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w życie obywatelskie i do podejmowania decyzji o działaniu, w charakte­rze wolontariusza. Nabycie doświadczeń - program „Kolonijna Pomocna Dłoń”.

 Liczba
Godzin
6 - 8 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Aktywność Twórcza
O
Programie

W ciekawy sposób pomaga rozwijać talenty plastyczne, recytatorskie, malarskie, wokalne i muzyczne dzieci. W programie: warsztaty origami i kirigami, czy nauki podstaw gry na instrumencie muzycznym.

Główne
Założenia

Dużo radości sprawiają dzieciom wspólne zabawy przy muzyce i warsztaty twórczości poetyckiej połączone z poznawa­niem tajników sztuki recytatorskiej oraz tworzenia prac z papieru.

Zakładane
Efekty

Poznanie różnorodnych form prezentacji artystycznej. Sprawdzian możliwości - poznanie swoich „talentów”. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników jest warsztat z tworzenia instrumentów muzycznych oraz koncert.

 Liczba
Godzin
6 - 8 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Dbamy o Środowisko
O
Programie

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacji i idącej za nią postępującej degradacji środowiska naturalnego ważne jest, aby eduka­cję ekologiczną rozpoczynać już od najmłodszych lat.

Główne
Założenia

Zapoznanie dzieci z problemami zagrożenia środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez następującą tematykę: człowiek w najbliższym środowisku, człowiek a środowisko naturalne, ochrona wód i ochrona ekosystemu leśnego.

Zakładane
Efekty

Wykształcenie przyzwyczajeń, dużej plastyczności umysłu i ukształtowanie postaw zgodnych z etyką ekologiczną.

 Liczba
Godzin
6 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

W Zdrowym Ciele - Zdrowy Duch
O
Programie

Propozycje konkretnych działań, które umożliwiają dzieciom poznanie zdrowego i aktywnego trybu życia, kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych oraz dbania o higienę osobistą.

Główne
Założenia

Kształtowanie u dzieci od najmłodszych lat nawyków odpowiedniego żywienia, higieny osobistej oraz uprawiania spor­tów. Główne treści to: poznawanie zdrowego stylu odżywiania się, wyrabianie nawyków higienicznych, ustalanie zdrowego i aktywnego trybu życia, pobudzanie do aktywności ruchowej, zdobywanie wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach.

Zakładane
Efekty

Poznanie zdrowego i aktywnego trybu życia, opanowanie wiedzy w zakresie odróżniania zdrowych i niezdrowych arty­kułów żywnościowych, opanowanie umiejętności higienicznego postępowania w życiu codziennym.

 Liczba
Godzin
6 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Sprawni jak Żołnierze
O
Programie

Nastawiony jest na rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności z zakresu „szkoły przetrwania”. Obejmuje: informacje o Wojsku Polskim, zwiedzanie muzeów wojskowych oraz rejonów fortyfikacyjnych w miejscach pobytu na kolonii, zajęcia z musztry, zajęcia strzeleckie, zajęcia topograficzne, zajęcia sprawnościowe, zasady zachowania się podczas klęsk żywiołowych (powodzi, pożarów, trzęsienia ziemi, użycia broni masowego rażenia). Zajęcia poprowadzą instruktorzy wojskowi.

Główne
Założenia

Program ukierunkowany jest na osiągnięcie dwóch celów:
- zachęca w atrakcyjny (przygodowy) sposób młode pokolenie do aktywności fizycznej, do dbania o własne zdrowie i sprawność, pokazując, iż można dzięki nim czerpać przyjemność z życia,
- kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie, bez których dorosły człowiek będzie się czuł zagubiony w życiu zawodowym i społecznym (rodzina, zakład pracy, region zamieszkania).

Zakładane
Efekty

Poprzez zabawę w „wojsko" uczestnicy nabywają utylitarnych umiejętności ruchowych. Jest to też promocja ścieżki kariery zawodowej w służbach mundurowych.

 Liczba
Godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Warsztaty Fotograficzne
O
Programie

Warsztaty zainspirują wszystkich, którzy interesują się informatyką i technikami cyfrowymi. Do fotografowania zostanie wyko­rzystany różny sprzęt: aparaty cyfrowe, aparaty telefoniczne, smartfony, tablety.

Główne
Założenia

Udostępnienie wiedzy uczestnikom w zakresie fotografii cyfrowej, zapoznanie z technikami wykonywania zdjęć i pod­stawami ich obróbki.

Zakładane
Efekty

Uczestnicy opanują następujące umiejętności z zakresu fotografii cyfrowej: fotografowanie krajobrazu i architektury, fotografowanie ludzi oraz obiektów w ruchu, kadrowanie, zasady komponowania obrazu, makrofotografię.

 Liczba
Godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Warsztaty Dziennikarskie
O
Programie

Warsztaty zachęcają dzieci i młodzież do podejmowania prób literackich i w związku z tym do obserwacji otoczenia. Zabawa w dziennikarza jest elementem procesu wychowawczego, uwrażliwiającego na zdarzenia, których dzieci i młodzież są obserwatorami lub uczestnikami.

Główne
Założenia

Budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, przełamy­wania osobistych barier psychicznych, wdrażanie do samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Zakładane
Efekty

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczestnicy:
1. Opanują podstawowe umiejętności dziennikarskie: przeprowadzenie wywiadu, zredagowanie artykułu informacyjnego, sprawozdania, recenzji, reportażu, felietonu, zdobędą informacje z różnych źródeł i nauczą się ich selekcji.
2. Poznają zasady funkcjonowania redakcji prasowej oraz zasady etyki dziennikarskiej.
3. Pogłębią umiejętności informatyczne i techniczne, np. sprawne posługiwanie się programami komputerowymi, dyktafonem, obsługa ksero.
4. Nauczą się pracy w zespole, odpowiedzialności, rzetelności i samodzielności.

 Liczba
Godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Bądź Taneczną Fitness
O
Programie

Nowoczesne zajęcia ruchowe prezentujące taniec towarzyski i fitness.

Główne
Założenia

Rozwijanie zainteresowań tanecznych u dzieci, zapoznanie ich z tańcem towarzyskim i nowoczesnymi formami gimna­styki oraz pokazanie ich różnorodności, stylów i odmian.

Zakładane
Efekty

Uczestnicy poznają elementy tańców towarzyskich (cha-cha, rumba, walc angielski, samba), klasycznych, współcze­snych (funky, dance, hip-hop) i podstawowe kroki fitness.

 Liczba
Godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Warsztaty Teatralne
O
Programie

Realizacja programu będzie przybierała postać „zabawy w teatr”, powinna dostarczać dziecku radości i przyjemności, być ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

Główne
Założenia

Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Zakładane
Efekty

Dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach:
1. Zdobędą podstawową wiedzę o teatrze, jego rodzajach i roli kulturotwórczej.
2. Poznają podstawowe pojęcia związane z teatrem (aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta, scenografia, scena, kulisy, sufler).
3. Nauczą się wypowiadać poprawnie pod względem dykcyjnym.
4. Będą potrafiły wykorzystać mimikę, gesty do wyrażania swoich uczuć.
5. Staną się bardziej kreatywne i twórcze.

 Liczba
Godzin
6 - 10 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

   

 

Kolonijna Akademia Sportu
O
Programie

Realizacja programu będzie miała charakter aktywności w ujęciu rekreacyjnym, z naciskiem na "zabawę" ruchem. W zakresie programowym zawiera szeroką gamę dyscyplin aktywności ruchowej, sporty do wyboru i nowoczesne formy ruchowe. Działania w ramach programu wynikają z przyjętej wiedzy mówiącej o tym, że racjonalnie stosowany ruch jest jednym z najważniejszych bodźców kształtujących organizm młodego człowieka. Wakacje, kolonia, grono rówieśników, "beztroskość" pobytu, jest świetnym otoczeniem do realizacji tego postulatu. 

Główne
Założenia

Ruch należy do najbardziej naturalnych i charakterystycznych cech wczesnych faz rozwoju osobowego człowieka. W wychowaniu fizycznym realizowanym podczas kolonii chodzi, zatem o wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jego form naturalnych, co spowoduje rozwój i kształtowanie umiejętności ruchowych. Głównym celem jest zatem, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu. Forma zabawy, aktywnego spędzania czasu podczas kolonii, dużo pozytywnych wrażeń i emocji, nastawienie na udział i zadowolenie, propozycje dla "każdego" jest tym czym charakteryzuje się realizacja programu.

Zakładane
Efekty

Koloniści uczestniczący w zajęciach:
- poznają różne formy aktywnego wypoczynku - często nowe, jeszcze im nie znane,
- rozwiną swoją sprawność ruchową,
- poszerzą wiedzę dotyczącą zasad rywalizacji sportowej,
- poznają możliwości swojego ciała,
- rozwiną umiejętność współdziałania w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej.

 Liczba
Godzin
8 - 14 godz. zajęć z każdą grupą kolonijną.

 

 

Kolonijny Skaut
O
Programie

Wakacje są idealnym czasem na doskonałą zabawę i zdobywanie różnych sprawności. Na koloniach można połączyć atrakcje z nauką. Podczas tak spędzonych dni, koloniści mogą podejmować zabawy np. w „złote rączki”, potrafiących wykonać własno­ręcznie wiele rzeczy, zabawy w „krasnoludków”, ciągle szukających sposobności do robienia przyjacielskich usług, zabawy w „leśne du­chy”, podpatrujące życie zwierząt i roślin. Kierownik wyznacza zakres czasowy w zależności od liczby chętnych dzieci zgłaszających się do uczestnictwa w programie.

Główne
Założenia

Zdobywanie sprawności jest formą samokształcenia. Przyznanie sprawności jest uznaniem umiejętności kolonisty w danej dziedzinie. Lista sprawności „Kolonijnego Skauta” (do każdej sprawności wybieramy te wymagania, które są odpowiednie do wieku dziecka): Mistrz Dobrych Manier, Ambasador Przyjaźni, Fotograf, Plastyk, Tancerz, Bajarz, Dziennikarz, Kronikarz, Śpiewak, Traper, Przy­rodnik, Przewodnik, Marynarz, Robinson, Góral, Złota Rączka, Kuchcik, Ratownik Medyczny, Piłkarz, Mistrz Ringo, Pływak, Olimpijczyk, Komputerowiec, Informatyk.

Zakładane
Efekty

W wyniku szeregu działań, kolonista utrwali pozytywne wzorce zachowania, pogłębi zasady kulturalnego zachowania się, wdroży do właściwego funkcjonowania w grupie i nabędzie pożądanych cech osobowych. Efektem dodatkowym jest opanowanie przez dzieci i młodzież umiejętności danej specjalności.

 Liczba
Godzin
Program realizowany jest we wszystkich ofertach.