Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij

Sport - TAK, Nałóg - NIE

 

 

SPORT - TAK, NAŁÓG - NIE


1. Uczestnicy - dla kogo przeznaczony jest program.

    Realizowany podczas wyjazdów wakacyjnych program „Sport – Tak, Nałóg – Nie” skierowany jest do młodzieży w wieku od 12 do 16 roku życia. W okresie dojrzewania młode osoby są szczególnie narażone na przejmowanie negatywnych wzorców, z którymi stykają się w Internecie, telewizji czy w środowisku rówieśniczym. Poszukując sposobów wyrażania siebie, zyskania akceptacji otoczenia czy realizacji właściwej dla tego wieku potrzeby autonomii często bezkrytycznie sięgają po łatwo dostępne, ekscytujące sposoby zyskania poczucia dojrzałości, unikalności i przynależności. Uczestnicy programu „Sport – Tak, Nałóg – Nie” mają możliwość poznać i wypróbować działania alternatywne dla zachowań ryzykownych. Uprawianie sportu, turystyka i ogólna aktywność ruchowa mogą okazać się wówczas bardziej atrakcyjną formę spędzania czasu niż picie alkoholu, palenie papierosów czy używanie narkotyków i dopalaczy. Efekt ten wzmacniany jest dzięki zajęciom psychoedukacyjnych, podczas których młodzież nabywa rzetelną wiedzę oraz rozwija umiejętności psychospołeczne potrzebne do radzenia sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania.


2. Cele Programu:

       Podstawowym celem programu jest przeciwdziałanie inicjacji w zakresie używania środków psychoaktywnych, a w przypadku osób w stopniu wyższym niż przeciętny narażonych na rozwój niekorzystnych wzorców również zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania zachowań ryzykownych. Tym samym, w zależności od potrzeb program realizuje zadania profilaktyki uniwersalnej lub profilaktyki selektywnej. Podstawowe założenia prowadzonych przez nas działań odwołują się do dwóch uznanych strategii profilaktycznych: strategii kształtowania umiejętności życiowych i strategii alternatyw. Przyjmujemy, że rozwój umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych oraz  zaangażowanie w atrakcyjne, bezpieczne aktywności zmniejszają ryzyko sięgnięcia przez młodzież po środki psychoaktywne. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki zintegrowaniu oddziaływań psychoedukacyjnych z zajęciami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi. Jednocześnie nie zapominamy o tym, że kolonie powinny być dla uczestników przede wszystkim czasem wypoczynku i dobrej zabawy. Nasze długoletnie doświadczenie, bogaty program oraz współpraca z wysoce wyspecjalizowaną kadrą (psychologowie, pedagodzy, piloci turystyczni, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.) pozwalają na realizację zamierzonych celów w atrakcyjnej, niewymuszonej i sprzyjającej zdobywaniu ciekawych doświadczeń formie.

Do szczegółowych celów profilaktycznych programu należy:

a. odmitologizowanie posiadanej przez młodzież wiedzy na temat środków psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych;
b.
nabycie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami;
c.
kształtowanie umiejętności społecznych alternatywnych wobec tych, które prowadzą do picia czy brania;
d.
kształtowanie umiejętności zwracania się o pomoc i korzystania ze wsparcia;
e. kształtowanie przekonań normatywnych;
f.
poznanie konstruktywnych i zdrowych form aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi;
g. b
udowa silnej osobowości młodego sportowca, który potrafi czerpać wewnętrzną siłę witalną z treningu, dążenia do mistrzostwa i przekraczania własnych granic;
h.
ukazanie zagrożeń wynikających zarówno z osiągnięcia sukcesu jak i poniesienia porażki, nauczenie radzenia sobie z towarzyszącym im stresem i emocjami bez alkoholu, narkotyków lub kontaktów z nieprawidłowym środowiskiem społecznym.

3. Opis Treści Programu:

    Nasi eksperci przygotowujący program położyli duży nacisk zarówno na treści merytoryczne, jak i na warstwę sportową. Liczne zajęcia rekreacyjne, sportowe i turystyczne pozwalają uczestnikom doświadczyć przyjemności z bycia aktywnym, z rozwijania własnych możliwości oraz ze zdrowej rywalizacji i współdziałania z innymi. W szerszej perspektywie sport prezentowany jest jako kluczowy element zdrowego stylu życia, który może stać się kanwą dla prawidłowego rozwoju tożsamości osobistej i społecznej.

4. Realizacja Programu:

    Dla nas, organizatorów kolonii, liczy się przede wszystkim dobro dziecka. Do każdego uczestnika podchodzimy z profesjonalizmem i otwartością, szanując jego indywidualność i unikalne potrzeby. Dbamy o zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery. Dzięki temu podczas naszych kolonii pozwalamy młodym ludziom dostrzec ich własny potencjał i wzbudzić w nich motywację wewnętrzną do samorozwoju – zarówno w wymiarze psychologicznym, jak i sprawnościowym. Jednocześnie nie zapominamy o formatowaniu pozytywnych postaw i korygowaniu zachowań niepożądanych przez ustalenie jasnych reguł i konsekwentne, ale życzliwe ich respektowanie.
Od bieżącego roku w ramach poszerzenia zakresu tematycznego programu  profilaktycznego wprowadzamy elementy mediacji rówieśniczych. Celem takich działań jest ograniczenie roli wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów, ale przede wszystkim uczenie młodego człowieka radzenia sobie z trudną sytuacją, zadawania pytań i wspólnego rozwiązania problemu. Umiejętności nabyte w ramach szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych będą mogły być wykorzystywane przez naszych podopiecznych w codziennym życiu, w sytuacjach szkolnych, a nawet w późniejszym życiu zawodowym.

5. Zakładane Efekty:

    Uczestnicząc czynnie w życiu kolonii psycholog może również na bieżąco dostarczać wsparcia merytorycznego kadrze (wychowawcom, instruktorom sportowym czy pilotom turystycznym). Psycholog jest zatem cały czas dostępny – prowadzi zajęcia, uczestniczy w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych, prowadzi indywidualne spotkania i wspomaga działania kadry. Aktywne uczestnictwo w życiu koloni pozwala także na prowadzenie rzetelnej obserwacji uczestników, której efektem jest diagnoza dzieci wysyłana do gminy w postaci Arkusza Obserwacji Dziecka celem ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej w miejscu zamieszkania.


6. Praca Psychologa:


    Zajęcia psychoprofilaktyczne prowadzone są przez psychologów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą oraz ukończyli specjalistyczny kurs w PTKraj. - Lubuskiej Szkole Pedagogiczno - Krajoznawczej. Mają formę warsztatów, dyskusji i zabaw psychoedukacyjnych harmonijnie wkomponowanych w plan koloni. Treści programowe przekazywane są także podczas innych aktywności kolonijnych: zajęć kulturalno-oświatowych, dyskotek, gier terenowych, wycieczek, ognisk, itp. W zależności od bieżących potrzeb zajęcia grupowe uzupełniane są spotkaniami indywidualnymi z psychologiem lub pedagogiem.

7. Podsumowanie:

   
W szerokim wachlarzu działań prowadzonych podczas całego programu kolonii kładziemy duży nacisk na kształtowanie właściwych postaw społecznych, a program „Sport – Tak, Nałóg – Nie”, stanowi ich integralną część. Jest on naszą odpowiedzią  na pytania rodziców i wychowawców dotyczących trudnego wieku dorastania ich dzieci. Cieszą nas e-maile od rodziców, że po zakończonym turnusie córka zaczęła trenować siatkówkę, a syn piłkę nożną. Jednak dobrze napisany program to tylko część sukcesu. Na sukces programu pracuje przede wszystkim kadra. Kadra, która nie tylko jest dobrze przygotowana pod względem merytorycznym, ale jest także zafascynowana swoją pracą – kadra, która jest kadrą z pasją.