Wisła - wiadukt kolejowy w Łabajowie

Wisła - wiadukt kolejowy w Łabajowie