Wisła - kościół ewangielicko - augsburski Apostołów ap. Piotra i Pawła

Wisła - kościół ewangielicko - augsburski Apostołów ap. Piotra i Pawła